Etiket arşivi: porselen diş

Dişlerdeki Aşınmalar

dişlerde aşınmalar

dişlerde aşınmalar

Dişlerdeki aşınmalar

• Dişlerdeki aşınmalar, lokal ya da genel olabilmektedir. / aşınmalar:
• Karşıt çenede yapılmış kötü protezler.
• Kötü alışkanlıklar.
• Tek taraflı çiğneme.
• Çiğnemeye katılan dişlerin azlığı.
• Dişteki yapısal zayıflık, gibi nedenlerle meydana gelmektedirler. Genel aşınmalar, belli bir grup dişlerde görülmektedirler. Buna neden olan durumlar,
• Baş başa kapanışlar.

• Arka grup dişlerin yokluğunda, ön grup dişlere fazla çiğneme basıncının uygulanmasında,
• Çenenin bir tarafında tedavi edilmeyen derin çürüklerin varlığında, sürekli tek taraflı çiğnemede,
• Çekim fazlalığı olan olgularda,
• Kapanışı sağlayamayan iki taraflı yapılmış gövde sayışı fazla olan köprülerde.
• Aşırı kapanış gösteren olgularda, ön grup dişlerde birden fazla dişlerde aşınmalar görülebilir.
Aşınmalarda genelde dişlerin mine tabakası kısmen ya da tamamen ortadan kalkabilir. Bu m ön grup dişlerde daha belirginleşir. Ve de dişlerde diş etkilerin neden olduğu ağrılar ortaya çıkar. Bu rahatsızlıklar dentin üzerinde koruyucu mine tabakasının yok olmasından kaynaklanır.
Kuron boyu, aşınmalarda oldukça kısalır. Baş başa kapanışlarda ön grup dişlerde bu durum sıkça görülebilir. Aşınmış dişe kuron yapıldığında tutuculuğu sağlama oldukça güçleşir.

implant

İmplant Diş 2014

 

İmplant diş, titanyum kullanılarak, çekilmiş dişin yerine onun fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine koyulan yapay diş köküdür.İmplant yapımında amaç, kemik bağlantılı implant ve bu mevcut diş boşlukarı implant veya implant üzerineyapılacak protezler ile giderilmesidir.
İmplant sayesinde ağzınıza takılacak dişler, doğal dişiniz gibi estetik ve fonksiyon sağlar.
İmplant uygulandıktan sonra 2-6 ay bekleme süresi vardır. Daha sonra dişeti altına yerleştirilen implantın üstüne sabit veya çıkarılabilir protezler yapılır.
mplantların çekimden sonra fazla zaman kaybetmeden yerleştirilmesi kemik kaybını önler. Kayıp dişlerin yerine yerleştirilen implantlar çene kemiğinin şeklini ve yoğunluğunu korumaya yardımcı. Bu sayede dişeti dokuları, yanaklar ve dudaklar, desteklenir.Başka bir deyişle bütün yüz estetiğ korunmuş olur.
İmplantlar çiğneme, gülümseme, konuşma ve tamamen doğal bir görünüm oluşmasına yardımcı olur. Bu işlevsellik sosyal, psikolojik ve fiziksel rahatlık sağlar.
İmplant uygulamalarının ana hedefi; implantlar ve bunlardan destek alan implant üstü protezler ile her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesidir.
İmplantların yapıldığı durumlar:
Tek diş veya daha fazla diş eksiklikleri
Tam dişsizlikle
İmplant yerleştirilmesinde aşamalar:
İmplant yapılmadan önce neler yapılmalıdır?
İmplant diş size uygun mu?
İmplant sorunları?
İmplant yapıldıktan sonra nelerle karşılaşabilirsiniz?
Diş ile implant arası uygun yan aralık en az 1.5 mm olmalıdır. İki implant arası bu mesafe 3 mm olmak zorundadır.
Diş ile implant arası aralık 1.5 mm den az ise veya iki implant birbirlerine 3 mm den yakın ise bu durum kemik kaybına neden olacaktır.
Öncelikle implantı yerleştirecek uzman tarafından durumunuzun implant için elverişli olup olmadığı incelenir. İmplant eksik diş ya da dişlerin yerine konmasında çok rahat bir çözüm olmasına rağmen her hastada uygulanması mümkün değildir.
İlk incelemenin ardından radyolojik incelemeler de yapılır. Çoğu zaman için yerleştirilecek implant için panoramik ve periapikal röntgen yeterli olur . Bazı durumlarda CT ( computerize tomografi ) çekilmesi gerekebilir . İmplant yerleştirildikten sonra uygulanacak tedavi planlanır. Eğer ağzınızda kendi dişleriniz varsa bu dişler incelenir gerekiyorsa tedavileri yapılır. Ağız hijyeni sağlanır ve dişeti sorunları varsa implantın yerleştirilmesinden önce giderilir.
İmplantın Yerleştirilmesi : Bu aşamada titanyum implant vidaları çene kemiği içinde açılan yuvaya yerleştirilir. Bu işlem lokal anestezi altında yapılan cerrahi bir işlemdir ve yaklaşık bir saat kadar sürer.
İyileşme Süreci : Bu aşamada implantın çene kemiğine kaynaşması beklenir. İyileşme alt çenede 3, üst çenede 6 ay kadar sürer. Ancak bu süre kemiğin yapısı ve iyileşme potansiyeline bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir.
Dayanağın Yerleştirilmesi : Titanyum vida çene kemiğine bağlandıktan sonra proteze dayanak olacak parça yerleştirilir. Bu parçaya “abutment” denir. Bu uygulama çok daha kolay ve kısadır. Yerleştirilen implant kök vazifesi görür , ve üzerine yapılan abutment alt yapı vazifesi görür .
Protezin Yapılması : Yerleştirilen implant vidası ve abutment yapılacak protez için bir alt yapı oluşturur ve protez planlandığı şekilde uygulanır. Böylece eksik dişleriniz tamamlanmış olur ve tedaviniz sona erer.

 

Ayrıntılı Bilgi ve muayene için

0549 347 4 347

0212 661 69 79

ZİRKONYUM KÖPRÜ PPOTEZLERİ

KÖPRÜ PROTEZLERİ

 

Ağızdaki noksan dişlerin yerlerini tamamlayan ve çiğneme basıncım destek dişler yoluyla çene kemiğine ileten protezlere, “köprü protezleri” adı verilir.

Köprülerin kuronlardan belirgin ayrılığı, noksan dişlere gelen çiğneme basıncını, köprü içindeki dişlerin taşımasıdır.Başka bir değişle bir dişe kuron yapıldığında, ona gelen basınç aynı kalır. Ancak köprüde bu durum, noksan diş sayısına göre oldukça fazla artabilir. Bu durumu göz önüne aldığımızda, kuron yapım restorasyonu kolay ve az sorunlu, köprü yapımı daha karmaşık ve çok sorunlu olarak ortaya çıkar.

Çünkü kuron protezine gelen basınç doğal olduğu halde, köprüye gelen basınç bir bakıma patolojiktir. Kuron yapımında destek, dişin kendisidir. Ancak köprüde çekilmiş dişlerin mezial ve distal indeki dişlerdir. Ve de bu dişler hem kendine gelen ve hem de boşluktaki dişlerin yerine gelen, çiğneme basıncını taşımak zorundadır. Burada destek diş kavramı ortaya çıkmaktadır.

Destek diş

Çekim boşluğunun genelde mezial ve distalinde bulunan ve noksan dişlerin yerine yerleştirilen gövde ile bağlantı kurmak zorunda kalan ve zorunlu olarak kuronlanan dişlerdir.

Kanatlı köprüler dışında, her diş boşluğu için en az iki destek diş kullanılır. Kanatlı köprü, sadece üst lateral dişlerin yokluğu dışında kullanılmamalıdır. İki destekten fazla dişin köprü içine alınması, desteklerin genel özelliklerine bağlıdır.

Destek dişlere “ayak” ya da “çapa” da denilmektedir. İdeal köprü yoktur. İdeale yakın köprü üç üyeli köprülerdir. Başka bir değişle, en az diş noksanlığı bir olduğuna göre, buraya yapılacak köprü de en az üç üyeli olmalıdır. Böylece üç üyeli yani, iki destek ve bir gövdeden oluşan köprüye gelen basınç, iki destek tarafından karşılanacaktır. Bu dört üyeli köprüye gelen basınçtan daha azdır ve de üç üyeden az köprüde, genelde yoktur.

ZİRKONYUM DİŞ

ESTETİK VENEER KURONLAR

ESTETİK VENEER KURONLAR

Vestibulun tümü mezial ve distal yüzlerin yarıları, akrilik kompozit resin ya da porselenle, alt yapı çiğneyici ve diğer yüzlerin metalden yapıldığı kuronlara “veneer kuron” adı verilir.

İkinci dünya savaşında polimetilmetakrilatların ortaya çıkarılması, veneer kuron yapımında ileri düzeyde aşamaları kaydederek, günümüze dek vestibül yüzü estetik kuron yapımı gerçekleştirilmiştir.

Daha önceleri vestibül yüzü hazır metal ya da altın destekli fasetli porselenler, dökümden sonra okluzal ya da insizal kenardan oturtularak veneer kurona benzer bir uygulama yapılmıştır. Ancak bunların yapımı hem zor hemde ağız sağlığı açısından uygunluk göstermemiştir.

1962 yılında BİS – GMA (Bisphenel – A.Giycidyl – methacrylate ), kökenli kompozit peşinlerin geliştirilmesiyle daha önce kullanılan akriİlere göre yapısal durumları iyi olan materyal iılrrdştir. 1977 yılından itibaren bu kompozitierin içine anorganik dolgu maddeleri katılmış ve de dayanıklı ve aşınmaz özellikler kazandırılmıştır. Su emme durumları azalan bu materyallerin, metale tutunmaları da ileri düzeye getirilmiştir.

 

Veneer Kuronlarda Kullanılan Kuron-Köprü Estetik Materyalleri

Vestibül yüzün diş rengine uygun yapılması amacıyla şu materyaller kullanılır:

A.           Porselen,

B.           Akrilik,

a. Akrilik resin

b. Dimetakrilat resin

c.  Kompozit resin

 

A- Porselen veneer kuronlar

Metal döküm alt yapı üzerine porselen hamurunun fırınlaması ile elde edilen kuronlardır. Daha önceleri akril-metal yapımında olduğu gibi yalnız vestibül yüze porselen uygulanıyordu.

Ancak günümüzde insizal kenar ve oklüzal ile diğer tüm diş yüzeyine porselen uygulanmaktadır. Böylece veneer kuron yerine, tam döküm porselen kuron sistemi getirilmektedir.

 

 

 

 

METAL KURONLAR

 

Ön grupta dört yüzü bulunan dişlerde, labial yüze dokunmaksızın, diğer  şekilde yapılan döküm kuronlara 3/4 kuronlar denir.

Amaç, dişin vestibül yüzeyinin doğal durumunun korunmasıdır.

İlk olarak Dr.Tinker tarafından kullanım alanına sokulan 3A kuronlar, Cc    ve Tylman gibi araştırmacılar  tarafından günümüzde daha gelişmiş şekle dönüştürülmüş.

Bu kuronlara üç çeyrek kuron adı da verilmektedir.

 

A vantajları

1)           Dişlerinin çürümeye elverişli yüzlerini örtmektedir.

2)           İyi bir tutuculuğa sahiptir.

3)           Estetiktirler.

Bu avantajlarına karşılık bazı dezavantajları da vardır. Bunlar;

1)           Kesici kenar ile mezial ve distal yüzlerden görülebilir.

2)           İnce yapıldığı zaman, özellikle üst çenede oklüzal basınç karşısında

, olabilir.

3)           Anatomik kuronu küçük olan dişlerde tutuculuğu sağlamak oldukça r. .

4)           Metalin renginin aksetmesi nedeniyle, dişin şeffaflığı azalabilmekte ı

renk değişikliği olabilmektedir.

 

Üç çeyrek yapım endikasyonu

Bıı tip kuronların yapımı için başlıca iki endikasyon vardır:

A.           Özellikle dişin vestibül yüzünde çürük olmamalıdır.

B.           Anatomik kuron yeterli büyüklük ve boyda olmalıdır.

Kullanılış yerleri

1.           Köprü protezlerinde ayak olarak kullanılır.

2.           Parsiyel protezlerde, tırnak ve uzantıların oturacağı destek dişka kullanılır.

3.           Periodontal protezlerin oturma yeri olarak kullanılır.

Zirkonyum porselen diş ve dişeti

zirkonyum

Zirkonyum

Diş kaplaması yapıldığında en önemli sorunlardan birisi diş eti renginin morarması ve diş etinde kanama başlamasıdır.  Metal porselen diş kaplamalarında sıklıkla karşılaşılan bu sorunun çözümü zirkonyum diş kaplama ile mümkündür.

Zirkonyum diş kaplama içerisinde metal bulundurmaz ve koyu renkli hiçbir malzeme içermez. Bu sayede kaplama yapılan dşin etrafında diş etinde karartı yapacak bir malzeme koyulmamış olur.

Ayrıca zirkonyum diş kaplama cad cam denilen özel bir teknik ile üretildiğinden dişe ve diş etine mükemmel bir uyum sağlar ve diş etine baskı yapmaz. Bu sayede diş etinin kanlanması bozulmaz ve diş eti doğal rengi olan pembe renkte kalır.

Estetik diş kaplama çalışması olan zirkonyum diş kaplama yaklaşık 10 gün içerisinde bititrilir.

Kesik dişlerin üzerine yapıştırılan estetik zirkonyum diş kaplama artık kendi dişiniz kadar sağlam ve uzun ömürlüdür. Düzenli diş fırçalama yapılmalı ve senede bir defa diş hekimi kontrolüne gidilmelidir.

Kaplama altındaki dişin ağız ortamı ile bağlantısı kesildiği için çürük oluşmayacaktır ancak  diş eti çekilirse veya hastalanırsa kaplamanin diş eti ile birleştiği yerden sorun yaşanma ihtimali vardir. Düzenli diş hekimi kontrolü bu nedenle gereklidir. Zirkonyum diş kaplama ile porselen diş kaplama arasında estetik olarak da anlamlı bir fark vardır. Zirkonyum diş kaplama altyapısında beyaz renkli ve metal içermeyen zirkon oksit bloklar kullanıldığı için ışığı iyi yansıtır ve üzerine yapılacak estetik porseln çalışmanın daha başarılı olmasını sağlar.

 

zirkonyum,implant,diş,porselen,diş hekimi,diş hastanesi

ÇENE CERRAHİSİ

 

Çene cerrahisinin çalışma alanı içinde olan diğer bir konu ise, doğumsal veya sonradan gelişen çene yüz anomalileridir. Bunlar arasında sıklıkla rastlanan damak-dudak yarıkları, alt veya üst çenenin ileride veya geride konumlanması nedeniyle çiğneme fonksiyonunun ve estetiğin bozulduğu durumlar gelmektedir.

Çene cerrahisi başta ağız ve dişlere bağlı kistler tümörler gibi patolojilerin yanı sıra diş ve çene kırıkları çene kemiği içinde gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak için ağzın sert ve yumuşak dokularında yapılan düzeltmeleri içermektedir. Çene-yüz bölgesi ağrıları, alt çene eklemi hastalıkları tükürük bezi rahatsızlıkları da çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir. Aynı zamanda bazı sistemik hastalıkların ağız içerisindeki belirtilerinin saptanması ve tedavisi de çalışma alanına girer.

 

20 yaş dişlerine hangi durumlarda operasyon yapılır. Binlerce yıl öncesine göre kıyaslandığında daha yumuşak ve hazır yeme alışkanlığına bağlı olarak, insanların çene yapısında küçülme, dolayısıyla ağızda küçülme, dişlerin şekillerinde düzleşme olmuştur. Bu durum en fazla 20 yaş dişleri dediğimiz 18 yaşından itibaren çıkmaya başlayan çene kemiğinin en gerisindeki dişleri etkilemiştir. Genellikle bireylerin ağzında bu dişlerin rahatlıkla sürebilmesi için yeterli alan bulunmadığından günümüzde birçok genç insanda 20 yaş dişleri sorun teşkil etmektedir. İnsanlarda 20 yaş dişleri genellikle yer darlığından ötürü, bazen de yanlış konumlanışa bağlı olarak süremeyip gömük ya da yarı gömük kalırlar. Gömük 20 yaş dişleri genellikle o kişiye ağrı, şişlik, ağzı yeterince açamama gibi rahatsızlıklar verebilmektedir. Süremeyen 20 yaş dişinin etrafında çene kemiğine yapışık, sürme apsesi dediğimiz kistik bir lezyon oluşabilir (20 yaş dişlerine bağlı yaşanan ağrı ve şişlikler genelde bu lezyonun akut enflamasyonlarında oluşmaktadır). Ayrıca 20 yaş dişleri komşu olduğu dişin kökünü eritebilir ve geniş bir çene kemiği defektine yol açabilirler. 20 yaş dişlerinin ön dişleri sıkıştırıp çapraşıklığa yol açması durumuna da sıklıkla rastlanmaktadır.

20 yaş dişi cekimi fiyat bilgisi almak icin arayınız 05345495016 estetik.dentist@gmail.com

Zirkonyum diş

CAD/CAM teknolojisi zirkonya ile buluşarak dişhekimliğinde yeni bir çağ açmış olup yüksek hassasiyet ve kalitede çalışmalar yapılmasına olanak tanımaktadır Ancak, üretim teknolojilerinin detaylarından kaynaklanan farklar sebebi ile zirkonya sistemlerinin benzerliklerine rağmen çok farklı klinik sonuçlar getirebileceğini saptayarak, sistem bazında sınıflama ve karşılaştırma yapmanın daha doğru olacağı ifade edilebilir.
Ayrıca, piyasada saatçi tornası benzeri, daha basit teknolojilerle çalışan ve ham zirkonya kullanan sistemler de vardır ve bunları CAD/CAM sistemlerle karıştırmamak gerekir.
Zirkonya sistemlerinin CAD/CAM frezeleme ve sinterleme gereçleri, çekirdek seramiği ve CTE uyumlu porselen olarak üç ana komponentten oluştuğu görülmektedir.
Porselen sistemlerinin geliştirilmesi ile dişhekimliğinde birçok araştırma yapılmaktadır.

Zirkonyum Diş

Teknolojinin geldiği son noktada porselen kaplamaların altındaki metal yerine beyaz bir madde olan zirkonyum kullanılmaktadır.

 

 Zirkonyum bloklar freze tekniği ile elektronik makinalarda kazınarak yüksek hassasiyetle diş üzerine oturan zirkonyum kaplamalar hazırlanmaktadır.