Etiket arşivi: zirkon diş

zirkonyum-dis-1

ZİRKONYUM DİŞ NERELERDE KULLANILIR?

zirkonyum

Zirkonyum Estetik Dişler

    Zirkonyum Diş Nerelerde Kullanılır?

 

  •  Beyazlatma gibi metotlarla sonuç alınmayan ileri derecedeki (antibiyotik, flor vb.)renkleşmelerde kalıtsal yapı renkleşmelerinde zirkonyum diş kullanılır.
  •     Ortodontik (çapraşıklık) problemi olan hastalarda tel tedavisi alternatifi olarak zirkonyum kullanılabilir.
  •     Dolgu yapılamayacak kadar aşırı madde kaybı olan dişlerde zirkonyum etkilidir.
  •     Lamine ile kapatılamayacak diş açıklığı(diastema) olanlarda zirkonyum önerilir.
  •     Ağzında metal destekli köprü –kuron(kaplama)olan kişilere zirkonyum yapılabilir.
  •     Komposit dolgularla düzelemeyecek kırık restorasyonlarında zirkonyum yapılır.
  •     Rengi ve yapısı bozulmuş eski dolguların düzeltilmesinde zirkonyum dişler kullanılır.

Zirkonyum Kaplamaların Avantajları Nelerdir?

Zirkonyum porselenler doğal diş minesi gibi yarı geçirgen özelliktedirler. Bundan dolayı bazı ışıkları yansıtıp bazılarını da absorbe ederler. Bu ışık geçirgenliği özelliği sayesinde özellikle ön bölge restorasyonlarda doğal dişe en yakın görünüm elde edilebilir.
    Zirkonyum kuronlar, doğal dişlerde olan ışığı geçirgenlik özelliğine sahip oldukları için bir derinlik ve canlılık ortaya çıkar ve doğal dişe en yakın estetik görüntü sağlanır. Fakat çok iyi yapılmış bile olsa metal destekli porselenler, metal metalin ve metal üzerine sürülen beyaz renkli örtücü malzemenin donuk ve yapay görüntüsünü yansıtır, estetik sorunlar çıkarır.
    Dişeti çekilmelerinde, metal destekli restorasyonlar diş ile birleşen kısımlarda gri bir görüntü oluştururken full porselen restorasyonlarda dişetleri çekilse bile böyle bir görüntü oluşmaz.
    Altyapıda metal kullanılmadığı için dişeti ile restorasyonun birleşim bölgesinde koyu renkli çizgiler oluşmaz.
    Altyapıda kullanılan metal alaşımındaki bazı metallere karşı (nikel vb.) allerji oluşma riski oratadan kalkar.
    Özel simanlarla yapıştırıldıkları için, üzerlerine geçirildikleri dişe daha iyi tutunurlar ve simanların özelliğinden dolayı renkleri daha doğal gözükür.
    Zirkonyum kuronlar, doğal dişlerde olan ışığı geçirgenlik özelliğine sahip oldukları için bir derinlik ve canlılık ortaya çıkar ve doğal dişe en yakın estetik görüntü sağlanır. Fakat çok iyi yapılmış bile olsa metal destekli porselenler, metal metalin ve metal üzerine sürülen beyaz renkli örtücü malzemenin donuk ve yapay görüntüsünü yansıtır, estetik sorunlar çıkarır.
Ayrıntılı bilgi için
05345495016 arayınız.

Sonra

Önce

ESTETİK VENEER KURONLAR

ESTETİK VENEER KURONLAR

Vestibulun tümü mezial ve distal yüzlerin yarıları, akrilik kompozit resin ya da porselenle, alt yapı çiğneyici ve diğer yüzlerin metalden yapıldığı kuronlara “veneer kuron” adı verilir.

İkinci dünya savaşında polimetilmetakrilatların ortaya çıkarılması, veneer kuron yapımında ileri düzeyde aşamaları kaydederek, günümüze dek vestibül yüzü estetik kuron yapımı gerçekleştirilmiştir.

Daha önceleri vestibül yüzü hazır metal ya da altın destekli fasetli porselenler, dökümden sonra okluzal ya da insizal kenardan oturtularak veneer kurona benzer bir uygulama yapılmıştır. Ancak bunların yapımı hem zor hemde ağız sağlığı açısından uygunluk göstermemiştir.

1962 yılında BİS – GMA (Bisphenel – A.Giycidyl – methacrylate ), kökenli kompozit peşinlerin geliştirilmesiyle daha önce kullanılan akriİlere göre yapısal durumları iyi olan materyal iılrrdştir. 1977 yılından itibaren bu kompozitierin içine anorganik dolgu maddeleri katılmış ve de dayanıklı ve aşınmaz özellikler kazandırılmıştır. Su emme durumları azalan bu materyallerin, metale tutunmaları da ileri düzeye getirilmiştir.

 

Veneer Kuronlarda Kullanılan Kuron-Köprü Estetik Materyalleri

Vestibül yüzün diş rengine uygun yapılması amacıyla şu materyaller kullanılır:

A.           Porselen,

B.           Akrilik,

a. Akrilik resin

b. Dimetakrilat resin

c.  Kompozit resin

 

A- Porselen veneer kuronlar

Metal döküm alt yapı üzerine porselen hamurunun fırınlaması ile elde edilen kuronlardır. Daha önceleri akril-metal yapımında olduğu gibi yalnız vestibül yüze porselen uygulanıyordu.

Ancak günümüzde insizal kenar ve oklüzal ile diğer tüm diş yüzeyine porselen uygulanmaktadır. Böylece veneer kuron yerine, tam döküm porselen kuron sistemi getirilmektedir.

 

 

 

 

METAL KURONLAR

 

Ön grupta dört yüzü bulunan dişlerde, labial yüze dokunmaksızın, diğer  şekilde yapılan döküm kuronlara 3/4 kuronlar denir.

Amaç, dişin vestibül yüzeyinin doğal durumunun korunmasıdır.

İlk olarak Dr.Tinker tarafından kullanım alanına sokulan 3A kuronlar, Cc    ve Tylman gibi araştırmacılar  tarafından günümüzde daha gelişmiş şekle dönüştürülmüş.

Bu kuronlara üç çeyrek kuron adı da verilmektedir.

 

A vantajları

1)           Dişlerinin çürümeye elverişli yüzlerini örtmektedir.

2)           İyi bir tutuculuğa sahiptir.

3)           Estetiktirler.

Bu avantajlarına karşılık bazı dezavantajları da vardır. Bunlar;

1)           Kesici kenar ile mezial ve distal yüzlerden görülebilir.

2)           İnce yapıldığı zaman, özellikle üst çenede oklüzal basınç karşısında

, olabilir.

3)           Anatomik kuronu küçük olan dişlerde tutuculuğu sağlamak oldukça r. .

4)           Metalin renginin aksetmesi nedeniyle, dişin şeffaflığı azalabilmekte ı

renk değişikliği olabilmektedir.

 

Üç çeyrek yapım endikasyonu

Bıı tip kuronların yapımı için başlıca iki endikasyon vardır:

A.           Özellikle dişin vestibül yüzünde çürük olmamalıdır.

B.           Anatomik kuron yeterli büyüklük ve boyda olmalıdır.

Kullanılış yerleri

1.           Köprü protezlerinde ayak olarak kullanılır.

2.           Parsiyel protezlerde, tırnak ve uzantıların oturacağı destek dişka kullanılır.

3.           Periodontal protezlerin oturma yeri olarak kullanılır.

ÇENE CERRAHİSİ

 

Çene cerrahisinin çalışma alanı içinde olan diğer bir konu ise, doğumsal veya sonradan gelişen çene yüz anomalileridir. Bunlar arasında sıklıkla rastlanan damak-dudak yarıkları, alt veya üst çenenin ileride veya geride konumlanması nedeniyle çiğneme fonksiyonunun ve estetiğin bozulduğu durumlar gelmektedir.

Çene cerrahisi başta ağız ve dişlere bağlı kistler tümörler gibi patolojilerin yanı sıra diş ve çene kırıkları çene kemiği içinde gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak için ağzın sert ve yumuşak dokularında yapılan düzeltmeleri içermektedir. Çene-yüz bölgesi ağrıları, alt çene eklemi hastalıkları tükürük bezi rahatsızlıkları da çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir. Aynı zamanda bazı sistemik hastalıkların ağız içerisindeki belirtilerinin saptanması ve tedavisi de çalışma alanına girer.

 

20 yaş dişlerine hangi durumlarda operasyon yapılır. Binlerce yıl öncesine göre kıyaslandığında daha yumuşak ve hazır yeme alışkanlığına bağlı olarak, insanların çene yapısında küçülme, dolayısıyla ağızda küçülme, dişlerin şekillerinde düzleşme olmuştur. Bu durum en fazla 20 yaş dişleri dediğimiz 18 yaşından itibaren çıkmaya başlayan çene kemiğinin en gerisindeki dişleri etkilemiştir. Genellikle bireylerin ağzında bu dişlerin rahatlıkla sürebilmesi için yeterli alan bulunmadığından günümüzde birçok genç insanda 20 yaş dişleri sorun teşkil etmektedir. İnsanlarda 20 yaş dişleri genellikle yer darlığından ötürü, bazen de yanlış konumlanışa bağlı olarak süremeyip gömük ya da yarı gömük kalırlar. Gömük 20 yaş dişleri genellikle o kişiye ağrı, şişlik, ağzı yeterince açamama gibi rahatsızlıklar verebilmektedir. Süremeyen 20 yaş dişinin etrafında çene kemiğine yapışık, sürme apsesi dediğimiz kistik bir lezyon oluşabilir (20 yaş dişlerine bağlı yaşanan ağrı ve şişlikler genelde bu lezyonun akut enflamasyonlarında oluşmaktadır). Ayrıca 20 yaş dişleri komşu olduğu dişin kökünü eritebilir ve geniş bir çene kemiği defektine yol açabilirler. 20 yaş dişlerinin ön dişleri sıkıştırıp çapraşıklığa yol açması durumuna da sıklıkla rastlanmaktadır.

20 yaş dişi cekimi fiyat bilgisi almak icin arayınız 05345495016 estetik.dentist@gmail.com

Zirkonyum Zirkonya

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University
FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 261-272 JOURNAL OF SCIENCE
METAL DESTEKSİZ SERAMİK KRON VE KÖPRÜ PROTEZLERİNİN ÜRETİMİ
PRODUCTİON OF ALL-CERAMİC DENTAL CROWN AND BRİDGE PROSTHESİS
Güray KAYA ve Bekir KARASU
Anadolu Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Malzeme Bilimi ve Müh. Böl. ESKİŞEHİR
ÖZET
Metal desteksiz seramik kron veya köprü protezleri; seramik destek (altlık), opak, dentin ve mine
(insizal veya enamel) olmak üzere 4 farklı bileşenden meydana gelmektedir. Ayrıca, çoğu uygulamada
porselen son ürünün daha parlak ve çekici görünmesi için insizalin üstü ince ve şeffaf bir sır
tabakasıyla kaplanmaktadır. Yitriya (Y2O3) ile kısmen kararlı hale getirilmiş tetragonal zirkonyanın (tZrO2) biyo-uyumluluğu, yüksek mekanik özellikleri ve rengi seramik destek malzemesi olarak kron ve
köprü uygulamalarında kullanımını son yıllarda çok popüler hale getirmiştir. Bu çalışmada, zirkonya
destek, opak, dentin, mine ve sır tabakalarının üretimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen örneklerin hepsi
“ISO 6872, Dental Ceramics” standardına göre hazırlanmış ve test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zirkonya destek, Metal desteksiz diş porseleni, Kron, Köprü, Protez, Üretim,
Karakterizasyon
ABSTRACT
All-ceramic crown or bridge prosthesis consist of four different layers; core, opaque, dentine and
insical. Moreover, the insical surface is veneered with a glaze coating in most applications to end up
with a final product shinier and more attractive. Using yttria-partially stabilized tetragonal zirconia (YTZP) as ceramic core material in crowns and bridge applications has become so popular in recent
years thanks to its biocompatibility, high mechanical properties and colour. In this study, it was
worked on the production of zirconia core, opaque, dentine, insical and glaze layers. All samples were
prepared and the tests were performed according to “ISO 6872 Dental Ceramics Standard”.
Keywords:Zirconia core, All-ceramic, Crown, Bridge, Prosthesis, Production, Characterization
1. GİRİŞ
Bilimsel yaklaşım ve bilinçli değerlendirilme açısından yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip seramik
esaslı malzemeler çeşitli amaçlara hizmet etmek üzere asırlardır değerlendirilmektedir. Son yıllarda
seramiğin sabit diş protezlerinde kullanımında büyük bir artış meydana gelmiştir. Özellikle metal
destekli diş protezlerinde metalin yerine seramiğin tercih edilmesine ilgi hızla artmaktadır. Kullanım
ilk başlarda tek kron uygulamaları ile sınırlı iken, teknolojik gelişimler sayesinde çok üyeli seramik
destekli köprü protezlerinin üretimi mümkün olmuştur. Metal yerine seramik destek tercihinin pek çok
nedeni bulunmaktadır;
Metal destekli porselen uygulamalarındaki metal kaidenin rengi gri olduğu için (Şekil 1) griliğin
porselenden yansıması sonucu arzu edilen diş renginde bir bozunum söz konusudur [1-4]. Sorun,
metalin bir opaklaştırıcı (metalin yansımasını önleyici bir örtücü) katmanla örtülmesi yoluyla
giderilmeye çalışılmaktadır. Fakat, özellikle ön dişlerde opaklaştırıcı kullanılsa da alttan metalin rengi
yansımakta ve bazı durumlarda renk açısından istenilen sonuçlar elde edilememektedir (Şekil 2). Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
262
Şekil 1. Metal destekli porselen protezlerinde kullanılan metal destek [5].
(a) (b)
Şekil 2. Zirkonya (ZrO2) destek kullanılarak yapılan metal desteksiz (tam seramik) (a) ve metal destekli köprü
uygulamasının (b) ışık altındaki görüntüleri [6].
Ayrıca, kaplamanın tam anlamıyla başarılı olması için asıl dişin fazlaca kesilmesi, yani; dişin daha çok
küçültülmesi gerekmektedir. Sonuçta, diş sinirlerine yaklaşıldığı için bazı dişlerde kanal tedavisi
zorunlu hale gelmekte, bazılarında ise sıcak-soğuk duyarlılığıyla karşılaşılmaktadır. Metalin ısıl
iletkenliği çok fazla olduğu için sıcak ve soğuğun diş sinirlerine iletimi hızlı bir biçimde
gerçekleşmektedir. Ayrıca, bazı hastaların metale karşı alerjik hassasiyetleri yüzünden yapılan
protezlerde metal destek kullanımı mümkün değildir. Metal destekli porselen protezlerin böylesi
dezavantajları hekimleri metal desteksiz porselen tekniğine yöneltmiştir.
Özellikle zirkonyanın üstün mekanik özelliklerinin ve mükemmel biyolojik uyumluluğunun yanı sıra
beyaz renge ve tatminkâr yarı geçirgenlik özelliklerine sahip olmasından dolayı metal yerine kullanımı
son ürünü estetik açıdan daha çekici kılmaktadır. Ayrıca, zirkonya destekli ürünlerin mekanik
özellikleri de köprü uygulamaları için uygundur [3, 7-17].
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Zirkonya Desteklerin Üretimi
Çalışmada ilk önce seramik destek olarak kullanılacak zirkonya alt yapılar hazırlanmış daha sonra da
bu destekler üzerine uygulanacak porselen tabakaların (opak, dentin, mine ve sır) üretimleri
gerçekleştirilmiştir. Zirkonya desteklerin üretiminde % 3 mol yitriya ile yarı kararlı hale getirilmiş
(partially-stabilized) granül formunda zirkonyum oksit tozu (TZP) tercih edilmiştir.
Zirkonya blok üretilirken 20×42 mm ebatlarında kalıp kullanılmıştır (Şekil 3). Numunelerin ön
şekillendirilmeleri 60 ton kapasiteli Erze Makine marka otomatik preste gerçekleştirilmiştir.
Şekillendirilen numuneler yüksek elastikliğe sahip kauçuk torba içerisine yerleştirilerek vakuma
alınmış ve sızdırmazlıkları sağlandıktan sonra maksimum 420 MPa çalışma kapasiteli Stansted Fluid
marka soğuk izostatik preste preslenmiştir. Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
263
Şekil 3. 20×42 mm (genişlik x uzunluk) ebatlarında metal kalıp ve şekillendirilen numuneler.
Preslenen zirkonya numunelere uygulanan bağlayıcı uzaklaştırma işlemi Reta marka elektrikli fırında
gerçekleştirilmiş, daha sonra numuneler 900-1200
o
C arasında aynı fırında ön sinterlemeye tabi
tutulmuş ve yaş yoğunlukları istenilen değerlere getirilmiştir. Zirkonya blokların işlenmesinde Vita
Firması’nın Cad/Cam sistemine sahip Sirona marka InLab MC XL model zirkonya işleme cihazı
tercih edilmiştir. Hazırlanan numunelerin (ZD) ve Vita YZ-2000 kodlu ticari ürünün sinterlenme
işlemleri Vita Zrycomat marka zirkonya sinterleme fırınında 1530
o
C’de 2 saatte sağlanmıştır.
2.2. Diş Porselenlerinin Üretimi
Diş porseleni reçetelerinde Eczacıbaşı Karo Fabrikası’ndan temin edilen kuvars, borik asit, potasyum
feldispat, sodyum feldispat ve zirkon kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada Sigma-Aldrich Firması’nın
alüminyum oksit (% 99,7) ve baryum karbonat (% 99), Fluka Firması’na ait potasyum karbonat (%
99) ve kalsiyum karbonat (% 99), Merck Firması’nın sodyum karbonat (% 99), magnezyum karbonat
(% 99), çinko oksit (% 99) ve lityum karbonat (% 99), Riedel-de Haën Firması’na ait kalay oksit (%
99), Stanford Materials Firması’ndan temin edilen % 3 mol Y2O3 içeriğine sahip zirkonya, H.C. Starck
Firması’ndan alınan Y2O3 (% 99,1) ve Acros Firması’nın seryum oksit (% 99,9) tozundan
faydalanılmıştır.
Opak (OF), dentin (DF), mine (MF), sır (SF) ve lüsit (KAlSi2O6) (LF) firitlerine ait hammaddeler
hassas bir şekilde tartılarak kuru toz karıştırma cihazında 1 saat süreyle homojen hale getirilmiştir.
Hazırlanan yığınlar platin kroze (% 99,7 platin ve % 0,3 iridyum) içerisinde, Protherm marka alttan
yüklemeli (asansörlü) cam ergitme fırınında 1200-1500
o
C’de 1-5 saatte ergitilmiştir. Ergitme işleminin
sonunda eriyik suya dökülerek diş porseleni firitleri elde edilmiştir. Firitler fanlı etüvde kurutulduktan
sonra Fritsch marka otomatik agat öğütücüde kuru öğütülmüştür. Diğerlerinden farklı olarak LF kodlu
lüsit firiti tozu ısıl işleme tabi tutulup lüsit kristallenmesi gerçekleştirilmiştir.
Opak porselen tozlarının hazırlanması
OF, LF ve SF kodlu firitlerin öğütülmesinden elde edilen tozların karışımı (< 63μm) ile belli oranlarda
ZrO2, SnO2 ve CeO2 (kullanılan toplam opaklaştırıcı miktarı; ~ % 30) homojen bir şekilde
harmanlanarak opak tozu (OT) elde edilmiştir.
Dentin ve mine porselen tozlarının hazırlanması
DF ve MF kodlu firitlerin 90 μm altına öğütülmesinden sonra DF tozunun ~ % 0,5 ve MF tozunun ~ %
1 CeO2 ile karıştırılması sonucu sırasıyla dentin (DT) ve mine (MT) tozları hazırlanmıştır. Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
264
Sır tozlarının hazırlanması
Sır tabakası olarak ise S kodlu firitten hazırlanan toz (< 38μm) ikinci bir katkı yapılmadan
kullanılmıştır (ST).
Birinci tabaka olarak hazırlanan opak tozu Keram&Keramik marka opak sıvısı (opaque liquid) ile
karıştırılıp çamur kıvamına getirilmiş ve elde edilen çamur diş porseleni fırçası yardımıyla
sinterlenmiş zirkonya destek üzerine sürülmüştür. OP kodlu opak porselen tabakalarının pişirimi 910
o
C’de 1 dk bekleme süresi ile gerçekleştirilmiştir. Opak porselen tabakası pişirimini takiben
Keram&Keramik Still marka şekillendirme sıvısı (modeling liquid) yardımıyla çamur kıvamı verilen
dentin ve mine tabakaları sırasıyla numune üzerine uygulanmış ve 900
o
C’de 1 dk bekleme süresi ile
pişirilmiştir (dentin porseleni: DP ve mine porseleni: MP). Son olarak sır tozu, Keram&Keramik sır
sıvısı (glaze liquid) ile karıştırılarak fırça ile dentin pişirimi gerçekleştirilen numune üzerine ince bir
tabaka şeklinde uygulanmıştır. Sır pişirimi 890
o
C’de 1 dk bekleme süresi ile yapılmıştır (Sır: S).
Ayrıca, çalışmada üretilen diş porseleni tozlarından elde edilen sonuçların ticari tozlarınkiler ile
karşılaştırılması için Noritake Firması’nın zirkonya altyapılar için geliştirdiği Cerabien CZR porselen
tozları üretici firmanın direktiflerine uygun olarak pişirilmişlerdir. Diş porselenleri ile ilgili tüm
pişirimler Lectra marka vakumlu diş porseleni pişirim fırınında gerçekleştirilmiştir.
Ticari zirkonya ve diş porselenleri ile çalışmada üretilen numunelerde oluşan kristal fazlar Rigaku
marka Rint 2000 serisi CuKα1 ışımasına sahip (λ=1,54056 Ǻ) XRD (X-ışını kırınım) cihazı ile
belirlenmiştir. Tüm numunelerinin ısıl genleşme katsayıları Netcsh marka DIL 402 PC model
dilatometre cihazıyla tayin edilmiştir. Numunelerin mikroyapı çalışmaları ve elementel analizleri,
Oxford Instruments marka INCA Wave model dalga boyu saçınımlı XIşını (WDX) ve 7430 model
enerji saçınımlı X-ışını (EDX) spektrometreleri ile HKL Technology model elektron geri yansıyan
kırınım (EBSD) dedektörüne sahip Zeiss marka Supra 50 VP model alan yayınımlı elektron tabancalı
(FEG) taramalı elektron mikroskobunda (SEM) yapılmıştır. Sinterlenen zirkonya desteklerin ve
pişirilen diş porselenlerinin üç nokta eğme sonuçları Instron marka 5581 model mekanik test cihazı ile
tespit edilmiştir. Ayrıca, numunelere kimyasal dayanım testi uygulanmıştır. Tüm testler ISO 6872
“Dental Ceramic” ve TS EN ISO 6872 “Diş Seramiği” standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Sinterlenmiş zirkonya desteklerin XRD analizi sonuçları Şekil 4 ve 5’de sunulmuştur. XRD
desenlerinden ticari ve çalışmada üretilen zirkonya desteklerin tetragonal formda zirkonya oldukları
belirlenmiştir. İlk kez Garvie, Hannink ve Pascoe günümüzdeki çalışmalara temel oluşturan “Ceramic
Steel” adlı makaleleri ile bir çatlağın önündeki gerilme alanı etkisi ile yarı kararlı tetragonal zirkonya
tanelerinin monoklinik forma dönmeleri sonucu zirkonyanın seramiklerin hem dayanımını hem de
tokluğunu arttırma potansiyeline sahip olduğunu belirtmişlerdir [18]. Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
265
Şekil 4. Sinterlenmiş Vita YZ-2000 kodlu ticari zirkonya desteğin XRD deseni (t: tetragonal ZrO2).
Şekil 5. Sinterlenmiş ZD kodlu zirkonya desteğin XRD deseni (t: tetragonal ZrO2).
Çeliklerde görülen martensitik dönüşüm şeklinde gerçekleşen tetragonal-monoklinik faz dönüşümü ile
yapıda %3-5’lik hacim artışı meydana gelir. Böylece çatlağın sebebiyet verdiği çekme gerilmesine
karşılık matris içinde, özellikle de çatlağın ucunda bir basma gerilmesi alanı oluşur. Bu şekilde
çatlağın ilerlemesi engellenerek seramiklerin toklukları arttırılmaktadır [19-21]. Dolayısıyla, üretilen
desteğin tetragonal formda zirkonya olması ürünün mekanik özellikleri açısından çok önemlidir.
Sinterlenmiş zirkonya desteklerin SEM görüntüleri Şekil 6’da takdim edilmiştir. Mikroyapı
görüntülerinden her iki ürününde aşırı tane büyümesi meydana gelmeden çok iyi bir şekilde
sinterlendiği, sinterlenme sonrası tane boyutunun benzer olduğu tespit edilmiştir. Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
266
Şekil 6. Vita YZ-2000 (a) ve ZD (b) kodlu sinterlenmiş zirkonya desteklerin SEMfotoğrafları.
Zirkonya desteklerin üç nokta eğme testi sonuçlarından Vita YZ-2000 kodlu ticari ürünün 1021 MPa,
çalışmada üretilen ZD kodlu ürünün ise 1017 MPa eğme dayanımına sahip olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 1).
Çizelge 1. Sinterlenmiş zirkonya desteklerin eğme testi sonuçları
Farsi ve ark. [22] Vita YZ-2000 ile ilgili çalışmalarında ürünün 978 MPa, Ishgi ve ark. 812 MPa [23],
Filser ve ark. [13] ise 1107 MPa’lık bir dayanıma sahip olduğunu ifade etmiştir. Firmanın ürün
kataloğunda değer 1000 MPa olarak verilmiştir. Mevcut araştırmayla elde edilen sonuç Farsi ve ark.
ve firma verileriyle tutarlı gözükmektedir. ZD kodlu destekten elde edilen değer (1017 MPa) Vita YZ-
2000 ile (1021 MPa) hemen hemen aynıdır. Mekanik özellikler üzerine çok büyük etkiye sahip olan
ürünlerin mikroyapı görüntülerine bakıldığında ortaya çıkan benzerlik eğme dayanımı sonuçlarının
yakınlığını açıklamaktadır.
Noritake Firması’nın CZR opak tabakasına ait XRD analizi sonucu Şekil 7’de verilmiştir. İlgili
katmanda opaklaştırıcı olarak seramik sırlarının da temel bileşeni olan zirkonun (ZrSiO4) kullanıldığı
tespit edilmiştir. Isıl genleşme katsayısını ayarlamak için lüsitten faydalanılır iken bunun yanı sıra
genleşme katsayısının çok yüksek olduğu bilinen kristobalitin de (SiO2) sisteme ilave edildiği
belirlenmiştir. OP kodlu opak porselenine ait XRD deseni Şekil 8’de görülmektedir. Yapıdaki ana
kristal fazların kasiterit (SnO2), serianit (CeO2), tetragonal zirkonya (ZrO2) ve lüsit (KAlSi2O6) olduğu
saptanmıştır. Sonuç olarak, yapısında ticari opak tozlarından çok farklı fazları barındıran yeni bir opak
tabakası üretilmiştir.
Noritake CZR ve çalışmada üretilen DP kodlu dentine ait XRD analizi sonuçları sırasıyla Şekil 9 ve
10’da sunulmuştur. Noritake CZR dentin porseleninde lüsit, zirkon ve kristobalit fazları mevcut iken,
DP kodlu üründe sadece serianit kristalleri bulunmaktadır. Noritake CZR ürününde lüsit ve kristobalit
ile hem ısıl genleşme katsayısı ayarlanmış hem de dentin tabakasından beklenen yarı ışık geçirgenliği Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
267
sağlanmıştır. Sistemde ilave olarak bulunan zirkon fazı ile de arzu edilen opaklık elde edilmektedir
(Şekil 9). Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
268
Çalışmada üretilen DP kodlu dentin tabakasında ise opaklaştırıcı olarak kullanılan serianit fazı
haricinde herhangi bir kristal tespit edilmemiştir. Söz konusu porselen tabakası ile ilgili ısıl genleşme
katsayısı uyumsuzluğu yaşanmadığı için sisteme ticari tabakalarda kullanılan lüsit ilavesi yapılmamış
ve bundan dolayı yapıda ilgili faza rastlanmamıştır. Ayrıca, Noritake CZR ve MP kodlu mine
porselenlerinin de dentin porselenleri ile aynı kristal fazlara sahip olduğu belirlenmiştir. Noritake CZR
ve çalışmada üretilen S kodlu sırlar incelendiğinde, ürünlerin kristal faz içermedikleri, camsı yapıya
sahip oldukları görülmektedir (Şekil 11 ve 12). Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
269
Şekil 11. Noritake CZR sırının XRD deseni.
Şekil 12. S kodlu sırın XRD deseni.
Tabakalara uygulanan üç nokta eğme testi sonuçları Çizelge 3’den takip edilebilir. Test sonunda tüm
tabakaların 50 MPa olan ISO 6872 “Dental Ceramics” standart değerinin üzerinde olduğu tespit
edilmiştir. Opak katmanlar içinde OP kodlu opak tabakası en yüksek eğme mukavemetine sahiptir
(93,29 MPa). Dentin ve mine katmanları karşılaştırıldığında ise özellikle DP kodlu dentin ve MP
kodlu mine tabakalarının ticari ürünün yaklaşık iki katı bir dayanım sergiledikleri görülmektedir.
Meydana gelen bu farklılığın Noritake CZR tabakalarında bulunan lüsit kristalinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
270
Çizelge 3. Porselen tabakalara ait kırılma mukavemeti sonuçları
Örnek olması açısından her iki dentin katmanının mikro yapıları karşılaştırıldığında ticari üründe lüsit
kristallerinin sebep olduğu çatlaklar mevcut iken üretilen MP kodlu katmanda herhangi bir çatlak
gözlenmemiştir (Şekil 13). Özellikle lüsit kristallerinin etrafında oluşan çatlaklar lüsitin ısıl genleşme
katsayısının (15-25 x 10
-6
K
-1
) camsı matristen (8-10 x 10
-6
K
-1
) çok daha büyük olmasından
kaynaklanmaktadır. Pişirim sırasında söz konusu farktan dolayı yapıda meydana gelen gerilme camın
yumuşama sıcaklığı üzerinde ortadan kalktığı için her hangi bir sorun teşkil etmez iken, soğuma
sırasında lüsitin daha fazla küçülmesinden dolayı yapıda çatlamalara sebep olmaktadır [24, 25].
Ayrıca, tıpkı zirkonyada ki gibi ısıtma ve soğutma sırasında lüsitte faz dönüşümü meydana
gelmektedir. Oda sıcaklığında tetragonal halde bulunan lüsit (low leucite) ~ 625
o
C’nin üzerine
çıkıldığında % 1,2’lik bir genleşme ile kübik forma dönmektedir (high leucite). Bu reaksiyon
tersinirdir.
Dolayısıyla, soğuma sırasında kübik-tetragonal dönüşümünden kaynaklanan hacimce küçülme de
çatlak oluşumu üzerinde etkilidir [26-28].
5. GENEL SONUÇLAR
ƒ Çalışmada zirkonya blok üretilmiş ve Cad/Cam sistemine sahip cihazda destek formunda
işlenmiş, zirkonya destek üzerine uygulanacak opak (OP), dentin (DP), mine (MP) ve sır (S)
tabakaları geliştirilmiş, tüm ürünlerin karakterizasyonu ISO 6872 “Dental Ceramic” standartlarına
göre yapılmış ve sonuçta çalışmada üretilen zirkonya destek ve diş porselenlerinin bir arada Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
271
kullanılmasıyla ticari olanlar ile aynı özelliklerde metal desteksiz sabit diş protezinin üretilmesi
mümkün olmuştur (Şekil 14).
Şekil 14. Çalışmada üretilen ürünlerin nihai görüntüsü.
ƒ Mevcut çalışmada üretilen blokların profesyonel çalışma koşullarında diş teknisyenlerince
Cad/Cam sistemine sahip cihazda işlenmesi ve sinterlenmesi sonucu ticari ürün ile aynı
özelliklere sahip zirkonya destek üretimi gerçekleştirilmiştir.
ƒ Mikroyapı görüntülerinden her iki zirkonya ürününde çok iyi bir şekilde sinterlendiği,
sinterlenme sonrası tane boyutlarının benzer olduğu ve herhangi aşırı tane büyümesinin meydana
gelmediği tespit edilmiştir.
ƒ XRD desenlerinden desteklerin tetragonal formda zirkonya oldukları belirlenmiştir.
ƒ Çalışmada üretilen diş porseleni tabakalarının (OP, DP, MP ve S) ısıl genleşme katsayısı
incelendiğinde tüm tabakaların birbirleriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
ƒ Noritake opak katmanında opaklaştırıcı olarak seramik sırlarının da temel bileşeni olan zirkondan
(ZrSiO4) faydalanılmıştır. Isıl genleşme katsayısını ayarlamak için lüsit ve kristobalitte
kullanılmıştır. OP kodlu opak tabakada ise kasiterit (SnO2), tetragonal zirkonya (ZrO2), serianit
(CeO2) ve lüsit (KAlSi2O6) fazlarının yer aldığı tespit edilmiştir.
ƒ Ticari dentin ve mine tabakalarına ait XRD analiz sonuçları her iki üründe de lüsit fazının
varlığına işaret etmektedir. Ayrıca, opak tozunda olduğu gibi lüsite ilave olarak kristobalit fazı da
saptanmıştır. Çalışmada üretilen DP ve MP kodlu dentin ve mine tabakalarının XRD deseninde
ise sadece opaklaştırıcı olarak ilave edilen serianit (CeO2) fazına ait pikler gözlenmektedir.
ƒ Ticari ve çalışmada üretilen sırlar incelendiğinde, ürünlerin kristal faz içermedikleri
belirlenmiştir.
ƒ Dentin tabakalarının mikro yapıları karşılaştırıldığında ticari üründe lüsit fazının
kullanılmasından kaynaklanan çatlaklar mevcut iken çalışmada geliştirilen katmanlarda herhangi
bir çatlak gözlenmemiştir.
ƒ Üç nokta eğme testi sonucunda tüm tabakaların 50 MPa olan ISO 6872 “Dental Ceramics”
standart değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Noritake CZR ve DP, MP kodlu dentin ve
mine katmanları karşılaştırıldığında özellikle DP ve MP kodlu tabakalarının ticari ürünlerin
yaklaşık iki katı dayanıma sahip oldukları tespit edilmiştir.
TEŞEKKÜR
060215 nolu bilimsel araştırma projesi (BAP) ile çalışmayı destekleyen Anadolu Üniversitesi’ne
teşekkür ederiz. Metal Desteksiz Seramik Kron ve Köprü Protezlerinin Üretimi G. Kaya B. Karasu
AKÜ-Fen Bilimleri Dergisi AKU-Journal of Science
272
KAYNAKLAR
1. Leinfelder, K. F., “Porcelain Esthetics for the 21st Century”, Journal of the American Dental Association
(JADA), 131, 47-51, 2000.
2. Sadowsky, S. J., “An Overview of Treatment Considerations for Esthetic Restorations: A Review of the
Literature”, The Journal of Prosthetic Dentistry, 96 [6], 433-442, 2006.
3. Zel, J. M. V. D., “Zirconia Ceramic in Dental CAD/CAM: How CAD/CAM Technology Enables Zirconia to
Replace Metal in Restorative Dentistry”, Journal of Dental Technology, 17-24, February 2007.
4. http://www.creadenta.com/dis.asp?kid=1&mk=9.
5. http://www.colordentallabor.com/tr/urunler_metal_kopru_01.asp.
6. www.sote.hu/download/inst87/epa1-2-09.ppt.
7. Erdelt, K., Beuer, F., Schweiger, J., Eichberger, M., Gernet, W., “Flexural Strength of Milled White-Body
Zirconia”, Quintessenz Zahntech, 30 [9], 942-954, 2004.
8. Manicone, P. F., Iommetti, P. R., Raffaelli, L., “An Overview of Zirconia Ceramics:Basic Properties and
Clinical Applications”, Journal of Dentistry, 35, 819-826, 2007.
9. Zel, J. M. V. D., “Ceramics in Systems”, Dental Assia, 16-22, November/December 2006.
10. Shriharsha, P., Dagmar, V., Sujith, S., Tomas, V., “A New Oxide-Based High-Strength All-Ceramic
Material: An Overview”, The Journal of Indian Prosthodontic Society, 7 [4], 175-178, 2007.
11. Parker, R. M., “Use of Zirconia in Restorative Dentistry”, Dentistry Today, 116-119, March 2007.
12. Snyder, T. C., “All-Ceramic Restorations Using Vita YZ Cad/Cam Zirconia Veneered with VM9 Porcelain”,
Contemporary Esthetics, 30-33, July 2007.
13. Filser, F., Lüthy, H., Scharer, P., Gauckler, L., “All-Ceramic Dental Bridges by Direct Ceramic Machining
(DCM), Materials in Medicine, Materials Day, 165-189, 1998.
14. Denry, I. L., “Recent Advances in Ceramics for Dentistry”, Crit. Rev. Oral Biol. Med., 7 [2], 134-143, 1996.
15. Denry, I., Kelly, J. R., “State of The Art of Zirconia for Dental Applications”, Dental Materials, 24, 299-
307, 2008.
16. Kaya, G. ve Karasu, B., “Metal Desteksiz Diş Porseleni Üretimi”, IV. Uluslar arası Katılımlı Seramik, Cam,
Emaye, Sır ve Boya Semineri (SERES 2007) Bildiriler Kitabı, 689-700, 2007.
17. Kaya, G., Metal Desteksiz Diş Porseleni Üretimi ve Karakterizasyonuı, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2008.
18. Stevens, R., “An Introduction to Zirconia”, Magnesium Electron Ltd., 1986.
19. Grigoriadou, M., Fracture Resistance of Three, Unit Posterior Zirconium Dioxide Fixed Partial Dentures: An
in Vitro Study, Doktora Tezi, Albert Ludwings University, Freiburg, 2006.
20. Piconi, C., Maccauro, G., “Zirconia as a Ceramic Biomaterial”, Biomaterials, 20, 1-25, 1999.
21. Christel P., Meunier, A., Heller, M., Torre, J. P., Peille, C. N., “Mechanical Properties and Short-Term in
Vitro Evaluation of Yttrium-Oxide-Partially-Stabilized Zirconia”, J., Biomed. Mater. Res., 23, 45-61, 1989.
22. http://iadr.confex.com/iadr/2006Orld/techprogram/abstract_76175.htm, 2006.
23. Ishgi, A. A., Giordano, R., Pober, R., “The Effect of Different Treatments on Zirconia- Ceramics’ Flexural
Strength”, ADEA/AADR/CADR Meeting&Exhibition, Dental Materials: III-Ceramics and Cements
Program, http://iadr.confex.com/iadr/2006Orld/techprogram/abstract_74014.htm, 2006.
24. Kom, M., Kawano, F., Asaoka, K., Matsumoto, N., “Effect of Leucite Crystals on the Strength of Glassy
Phase”, Journal of Dental Materials, 13 [2], 138-147, 1994.
25. Sheu, T., O’Brien, W. J., Rasmussen, S. T., Tien, T., “Mechanical Properties and Thermal Expansion
Behavior in Leucite Containing Materials”, Journal of Material Science, 29 [1], 1994.
26. Mackert, J. R., Butts, M. B., Fairhurst, C. W., “The Effect of the Leucite Transformation on Dental
Porcelain Expansion”, Dental Materials, 2 [1], 32-36, 1986.
27. Ban, S., Matsuo, K., Mizutani, N., Tanikawa, H., Kalkawa, K., Hasegawa, J., “Effect of Cooling Condition
on Leucite Crystals in Dental Porcelains”, Journal of Dental Materials, 18 [2], 137-143, 1999.
28. Mackert, J. R., Butts, M. B., Morena, R., Fairhust, C. W., “Phase Changes in a Leucite-Containing Dental
Porcelain”, Journal of the American Ceramic Society, 69 [4], 69-72, 1986.

ZİRKONYUM PORSELEN DİŞ KAPLAMA

ZİRKONYUM NEDİR? ZİRKON SERAMİKLERİ ve DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANIMIRI

-I- Kuron ve Köprü Protezlerinde Zirkonyum

Diş hekimliğinde, zirkonyum kullanımı sağlamlığı ve korozyona direncinden dolayı gündeme gelmiştir İmplant ve komponentleri, post malzemesi olarak, ortodontik braketlerde, kompozit malzemesi olarak, kuron ve köprü materyali olarak kullanılmaktadır Son zamanların gözde malzemesi üzerinde birtakım kavram karmaşaları yaşanmakta olduğu, zirkonyum minerali ile onun metal formu ve metal oksitinden elde edilen seramiğin, çok farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen aynı malzeme gibi algılandığı görülmektedir Bu çalışmanın amacı zirkonyum ve oksitinden elde edilen seramiklerin dişhekimliğindeki güncel kullanım biçimlerine değinerek kavramlara açıklık getirmektir Çalışmanın birinci bölümünde kuron-köprü protezlerindeki kullanımı ele alınacaktır

Kullanım Alanları

Zirkonyum metali korozyona dayanıklılığı ve nötron absorplama özelliğinin az olması nedeniyle nükleer reaktörlerin yapı malzemesi olarak,
Yanıcı özelliğinden dolayı askeriyede,
ZrO2, erime noktasının yüksek olması nedeniyle ateşe dayanıklı malzemelerin yapımında, cam ve seramik endüstrisinde
Düşük sıcaklıklara süperiletken özelliği nedeniyle zirkonyum-niobyum alaşımları süperiletken mıknatısların yapımında,
Korozyona dayanıklılığı nedeniyle bir çok aletin yapımında kullanılmaktadır.

 

estetikdişhekimi

ESTETİK DİŞHEKİMİ

ZİRKONYUM DİŞ KAPLAMA FARKI NEDİR?

• Yalıtıcı özelliğiyle sıcak soğuk hassasiyeti gelişmez.

Zirkonyum ışığı geçirdiklerinden doğal diş yapısına çok benzer estetik oluşturur, çok iyi yapılmış olan metal destekli porselenlerde bile bir matlık ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde zirkonyum tercih edilir.

•Porselen yüzeyleri son derece pürüzsüz olacağı için sigara ve benzeri sebeplerden kaynaklanan lekelenmeleri ve diş taşı oluşumlarını minimuma indirir.

• Metal destekli porselenler bazı ışıklarda ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verirler. Zirkonyumda ise aynı doğal diş gibi her türlü ışığı geçirirler.

• Kahve, çay, sigara gibi dış etkenlerle renk değiştirmez.

• Alt yapısında metal olmadığı için kuron – diş eti hizasında koyu renk bir çizgi olmaz. Daha estetik bir görüntü sağlanır.

ZİRKONYUM NEDİR

       ZİRKONYUM NEDİR

            Zirkonyumun üzerine porselen konularak yapılan kuron(kaplama) ve köprüler Ceramic ve Zirkonyum kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan CERCON kısa adı ile anılır.

900 Mpa dirence sahip sistem en  yüksek fiziksel değerlerin yanında ışık geçirme özelliği doku uyumu ve birçok değişik endikasyonu kapsayarak diş hekimliğinde yepyeni  bir dönem başlatmıştır.

           Materyalin başarısı tıp ve endüstri alanında kanıtlanmıştır. 1998  yılında başlayan araştırmalar sonucunda 2002 yılı başından itibaren klinik uygulamalara tüm dünyada geçilmiştir. Bu yeni uygulama ile hastada metal-seramik ve tam seramik restorasyonlarda oluşan estetik kaygılar  kesinlikle ortadan kalkmaktadır.

                        Zirkonyum alt yapılı porselen kaplamalar mekanik
direnci, biyolojik uyumluluğu ve kırılma direnci ile diğer dental
materyaller arasından sıyrılmaktadır. Diş eti problemleri ve alerjiye
sebep olmaz, ışık geçirme özelliği ile doğal dişlere yakın estetik ve
fonksiyonu yakalamamızı sağlar.

ayrıntılı bilgi

www.zirkonyum-dis.com

ZİRKONYUM DİŞ NERELERDE KULLANILIR?

Zirkonyum Diş nerelerde kullanılır?

    Beyazlatma gibi metotlarla sonuç alınmayan ileri derecedeki (antibiyotik, flor vb.)renkleşmelerde kalıtsal yapı renkleşmelerinde
    Ortodontik (çapraşıklık) problemi olan hastalarda tel tedavisi alternatifi olarak
    Dolgu yapılamayacak kadar aşırı madde kaybı olan dişlerde
    Lamine ile kapatılamayacak diş açıklığı(diastema) olanlarda
    Ağzında metal destekli köprü –kuron(kaplama)olan kişilere
    Komposit dolgularla düzelemeyecek kırık restorasyonlarında
    Rengi ve yapısı bozulmuş eski dolguların düzeltilmesinde z.rkonyum porselenler kullanılır.

Zirkonyum Kuronların Avantajları

Zirkonyum porselenler doğal diş minesi gibi yarı geçirgen özelliktedirler. Bundan dolayı bazı ışıkları yansıtıp bazılarını da absorbe ederler. Bu ışık geçirgenliği özelliği sayesinde özellikle ön bölge restorasyonlarda doğal dişe en yakın görünüm elde edilebilir.
   Dişeti çekilmelerinde, metal destekli restorasyonlar diş ile birleşen kısımlarda gri bir görüntü oluştururken full porselen restorasyonlarda dişetleri çekilse bile böyle bir görüntü oluşmaz.
    Altyapıda metal kullanılmadığı için dişeti ile restorasyonun birleşim bölgesinde koyu renkli çizgiler oluşmaz.
    Altyapıda kullanılan metal alaşımındaki bazı metallere karşı (nikel vb.) allerji oluşma riski oratadan kalkar.
    Zirkonyum kuronlar, doğal dişlerde olan ışığı geçirgenlik özelliğine sahip oldukları için bir derinlik ve canlılık ortaya çıkar ve doğal dişe en yakın estetik görüntü sağlanır
 Zirkonyum kuronlar, doğal dişlerde olan ışığı geçirgenlik özelliğine sahip oldukları için bir derinlik ve canlılık ortaya çıkar ve doğal dişe en yakın estetik görüntü sağlanır. Fakat çok iyi yapılmış bile olsa metal destekli porselenler, metal metalin ve metal üzerine sürülen beyaz renkli örtücü malzemenin donuk ve yapay görüntüsünü yansıtır, estetik sorunlar çıkarır.